Procedura zamówień publicznych w IT

Zamówienia publiczne to procedura, na podstawie której mogą być wydatkowane środki publiczne. Dotyczą wszystkich wydatków powyżej kwoty 130 tysięcy netto i nadzorowane są przez Urząd Zamówień Publicznych. Jednym z dokumentów, które opracował UZP jest Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT. To dokument, który w istotny sposób doprecyzował, jak poprawnie przeprowadzać zamówienia publiczne IT z uwagi na specyficzny rodzaj branży technologii informatycznych.