Jak produkować prąd ze słońca?

Energia elektryczna jest coraz droższa z każdym kolejnym rokiem. Jest to po części kwestia inflacji, ale nie tylko. Rosną również opłaty za emisję dwutlenku węgla, a także sytuacja geopolityczna w regionie europejskim jest dzisiaj daleka od stabilnej. Stąd też wielu z nas poszukuje możliwości uniezależnienia się od drogiego prądu z sieci energetycznej i jest na to świetny sposób. Otóż można zainstalować panele słoneczne, stworzyć instalację fotowoltaiczną, która będzie w pełni pokrywała nasze zapotrzebowanie na prąd.

Jak wygrać przetarg reklamowy?

Agencje reklamowe pozyskują klientów na różne sposoby. Jednym z nich jest udział w przetargach. Przetargi na usługi reklamowe najczęściej ogłaszają instytucje publiczne, ale także i podmioty prywatne nierzadko korzystają z tej formy wyłonienia wykonawcy. Konkurencja w branży reklamowej jest dość wysoka. Dlatego agencje zawsze muszą bardzo starannie przygotowywać swoje oferty przetargowe. Co zatem zrobić, aby wygrać przetarg?

Przetargi na reklamę

Reklama nazywana jest dźwignią handlu, bo właśnie dzięki prawidłowemu promowaniu można zwiększyć sprzedaż. Warto pamiętać również o tym, że reklamuje się nie tylko produkty czy usługi, ale też projekty społeczne, kampanie społeczne oraz różne inne działania, które mają na celu na przykład aktywizację społeczności lokalnej.

Przetargi na roboty drogowe, gdzie ich szukać?

Przetargi na roboty drogowe, są często ogłaszane przez firmy prywatne, a także zlecenia mogą pochodzić od urzędów miast, odpowiedzialnych za stan dróg na danym obszarze. W zależności od tego, czy przetarg jest publiczny, czy też nie, wykonawca musi wykazać się zupełnie innymi wytycznymi, aby go wygrać. Bez wątpienia jednak możemy liczyć na to, że to właśnie za pomocą przetargu, będziemy w stanie znaleźć dla siebie takie zlecenia, które nie tylko pozwolą nam zarobić pokaźną kwotę, … dalejPrzetargi na roboty drogowe, gdzie ich szukać?

Jak szukać zleceń budowlanych?

Wiele firm budowlanych zastanawia się, w jaki sposób zdobywać kolejne zlecenia budowlane, by firma mogła płynnie działać. W praktyce lepiej przyjąć określoną strategię i mieć zapełniony kalendarz nawet na sezon do przodu, niż liczyć na to, że z tygodnia na tydzień będą pojawiać się klienci.

Wszystko o przetargach informatycznych

Przetargi informatyczne ze strony www.pressinfo.pl to przystąpienie do walki przez firmy informatyczne o zdobycie nowych kontraktów, które zapewnią źródła finansów. Sam przetarg polega na wykonaniu szeregu czynności zarówno przez osoby zlecające postępowanie jak i przez wykonawców. Wygranie przetargu kończy się podpisaniem umowy pomiędzy podmiotem zamawiającym usługę, a chętnym do jej wykonania. Głównym celem przetargów jest to, aby środki publiczne zostały rozdysponowane rzetelnie i zgodnie z przeznaczeniem, bez uszczerbku dla jakości wykonanej usługi.

Procedura zamówień publicznych w IT

Zamówienia publiczne to procedura, na podstawie której mogą być wydatkowane środki publiczne. Dotyczą wszystkich wydatków powyżej kwoty 130 tysięcy netto i nadzorowane są przez Urząd Zamówień Publicznych. Jednym z dokumentów, które opracował UZP jest Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT. To dokument, który w istotny sposób doprecyzował, jak poprawnie przeprowadzać zamówienia publiczne IT z uwagi na specyficzny rodzaj branży technologii informatycznych.

Wygrany przetarg na roboty drogowe. Czy przekroczenie terminu zakończenia prac zawsze wiąże się z karami finansowymi?

Duże firmy budowlane, które posiadają odpowiedni park maszynowy i zatrudniają sporo osób, bardzo często wygrywają PressInfo – przetargi na roboty drogowe. Wygranie takiego przetargu to szansa na duży zysk, nawet bowiem wykonanie krótkiego odcinka drogi, wiąże się z przychodem sięgającym kilku milionów złotych. Roboty drogowe jednak z wielu powodów powinny być wykonywane bez opóźnień. Niestety nie zawsze udaje się dotrzymać terminu. Czy dla firmy, która wygrała przetarg i nie wykonała prac w określonym terminie, zawsze … dalejWygrany przetarg na roboty drogowe. Czy przekroczenie terminu zakończenia prac zawsze wiąże się z karami finansowymi?