Wszystko o przetargach informatycznych

Posted on

Przetargi informatyczne ze strony www.pressinfo.pl to przystąpienie do walki przez firmy informatyczne o zdobycie nowych kontraktów, które zapewnią źródła finansów. Sam przetarg polega na wykonaniu szeregu czynności zarówno przez osoby zlecające postępowanie jak i przez wykonawców. Wygranie przetargu kończy się podpisaniem umowy pomiędzy podmiotem zamawiającym usługę, a chętnym do jej wykonania. Głównym celem przetargów jest to, aby środki publiczne zostały rozdysponowane rzetelnie i zgodnie z przeznaczeniem, bez uszczerbku dla jakości wykonanej usługi.

Jak wyglądają przetargi informatyczne?

Przetargi informatyczne nie są skomplikowane przeprowadzenia. Najpopularniejszymi są przetargi nieograniczone, gdzie każda zainteresowana osoba może złożyć ofertę i ograniczone, gdzie zainteresowani składają wnioski prośbą o dopuszczenie do przetargu. Przetargi informatyczne można wygrać także podczas dialogu konkurencyjnego, który to jest postepowaniem dwuetapowym. Pierwsza część to składanie wniosków o dopuszczenie do dalszego etapu, a drugi to rozmowa zamawiającego z wybranymi przez niego kandydatami.

Negocjacje z ogłoszeniem są trybem, gdzie oferenci po publicznym ogłoszeniu składają oferty wstępne. Zamówienia z wolnej ręki to taka forma, gdzie zleceniodawca prowadzi negocjacje z wybranym przez siebie wykonawcą. W licytacji elektronicznej zamieszczony jest na stronie formularz, który umożliwia przystąpienie do przetargu.

Kiedy organizowane są przetargi informatyczne?


Przetargi informatyczne organizowane są wtedy, kiedy trzeba kupić większą ilość sprzętu, albo kiedy trzeba zająć się serwisem lub rozbudową sieci teleinformatycznej. Wielkie firmy ogłaszając taki przetarg muszą przedstawić w sposób czytelny jego warunki. Powinna być w nich określony kapitał, jakim dysponuje firma, która przystępuje do przetargu, albo jakie kompetencje powinni mieć pracownicy. Przetargi informatyczne mogą być publiczne albo prywatne. W przypadku tych pierwszych zasady muszą być jasne i przejrzyste, a przetarg nadzorowany jest przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Natomiast w przypadku przetargów prywatnych panuje całkowita dowolność, oprócz tych etapów, które podobnie jak w przypadku przetargów publicznych są obowiązkowe.

Do przetargu nie trzeba startować samodzielnie. W przypadku przetargu otwartego do zamawiającego można kierować pytania, a odpowiedzi szukać na stronie internetowej przetargu. Istnieje także możliwość, aby prosić o zmianę warunków przetargu, albo dopisać do nich nowe punkty.