Prowadząc firmę budowlaną, warto brać udział w przetargach

Posted on

Prowadzenie firmy budowlanej wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z pozyskiwaniem zleceń od prywatnych osób, ewentualnie od inwestorów budujących domy na sprzedaż. Owszem, w ten sposób można pozyskiwać sporo zleceń, a więc i niemało zarobić, jest jednak też inna droga pozwalająca osiągać bardzo wysokie zyski, a mianowicie udział w przetargach. Oczywiście bardzo mała firma nie ma w nich szans, jednak większa już tak.

Przetargi ogłaszane są w wielu miejscach

Chcąc wziąć udział w przetargu, trzeba dokładnie zapoznać się z oczekiwaniami inwestora i zadbać o to, by dokumentacja złożona do przetargu była całkowicie kompletna

Gminy, powiaty, województwa. W każdym urzędzie gminnym, powiatowym wojewódzkim są ogłaszane przetargi na wykonanie wielu prac. Przykładem są tu choćby przetargi drogowe lub przetargi na wybudowanie określonych obiektów. Wygrywa firma, która zaoferuje najniższą stawkę, chociaż nie jest to generalna zasada. Konieczne jest jeszcze spełnienie określonych warunków przetargu. Niekiedy zbyt niska cena zaoferowana za wykonanie prac, może okazać się dużym błędem, bowiem przetarg z tego powodu może być odwołany i rozpisany jeszcze raz. Żaden urząd bowiem nie powierzy wykonania określonych prac firmie, która zaoferowała podejrzanie niską cenę.

Dokumentacja przetargowa musi być kompletna

Chcąc wziąć udział w przetargu, trzeba dokładnie zapoznać się z oczekiwaniami inwestora i zadbać o to, by dokumentacja złożona do przetargu była całkowicie kompletna. Już brak jednego dokumentu, a nawet podpisu czy pieczątki pod dokumentem może spowodować odrzucenie oferty. Bardzo często oferty odrzucane są też z powodu innych błędów formalnych, o które nietrudno, jeśli nie przywiąże się dużej uwagi do poprawności i kompletności dokumentów.

Oczywiście są sytuacje, w których instytucja organizująca przetarg może wystąpić z prośbą o uzupełnienie braków, najczęściej jednak dokumentacja przetargowa, która jest niepełna lub błędna, jest odrzucana, a firma, która ją złożyła, nie będzie brać udziału w przetargu.

Podpisanie umowy i wykonanie prac

Wiele firm zarabia przede wszystkim na wykonywaniu prac, na które wcześniej został rozpisany przetarg

Po wygraniu przetargu następuje podpisanie umowy z wykonawcą, która jasno określa zasady współpracy, termin rozpoczęcia i wykonania prac, a także ich odbioru i zapłacenia za nie. Oczywiście taka umowa jest wiążąca dla obu stron. Jest zobowiązaniem. Często są w niej określone kary umowne za niewykonanie prac w terminie, czy też inne działania niezgodne z umową. Przed jej podpisaniem trzeba dokładnie się z nią zapoznać i zrozumieć. Dobrze jest też skonsultować się z prawnikiem przedstawiając mu treść umowy.

Wiele firm zarabia przede wszystkim na wykonywaniu prac, na które wcześniej został rozpisany przetarg. Prowadząc firmę budowlaną, warto o tym pamiętać i nie pomijać tematu przetargów. Udział w nich może być szansą na duży zysk.